VÝZVA NA SÚŤAŽZvýšenie energetickej efektívnosti výrobnej prevádzky

Názov prijímateľa: SILFER STEEL spol. s r.o.
Sídlo prijímateľa: Štúrova 765/101, 059 21 Svit
Miesto realizácie projektu: Štúrova 765/101, 059 21 Svit
Informácie o Operačnom programe: OPKZP-PO4-SC421-2017-30
Kvalita životného prostredia nájdete na

www.op-kzp.sk

Zvýšenie energetickej efektívnosti výrobnej prevádzky spoločnosti SILFER STEEL s.r.o. – Plagát

VÝZVA NA SÚŤAŽZvýšenie energetickej efektívnosti výrobnej prevádzky

Lehota na predkladanie ponúk: do 12.5.2021 do 12:00 hod.

Podklady na stiahnutie k zákazke sú uvedené nižšie

[eeSFL showthumb="NO" showdate="YES" showsize="YES" showheader="YES" showactions="YES"Silfersteel-sutazne-podklady-FVE-KOST.7z]

7zip homepage