Kontakt

SILFER STEEL s.r.o.

Štúrova 765/101

059 21 Svit


IČO: 50779231

DIČ: 2120473344

IČ DPH: SK2120473344 podľa §4

Spoločnosť Silfer Steel s.r.o je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,

oddiel: Sro, vložka č. 34310/P


mobil: 0948261079 Ing. Silvester Kočiš, konateľ

mobil: 0948656780 František Kočiš, konateľ

mobil: 0908995005 Ekonomické oddelenie


dopyt(zavináč)silfersteel.sk -> Váš kontakt na cenové ponuky

projekcia(zavináč)silfersteel.sk -> Váš kontakt na projektantov

fakturacia(zavináč)silfersteel.sk -> Váš kontakt pre faktúry a peňažné operácie

ekonom(zavináč)silfersteel.sk -> Váš kontakt pre PN, OCR, dane , mýto, clo, DPH a iné, NESÚVISIACE S faktúrami a peňažnými operáciami

stavby(zavináč)silfersteel.sk -> Váš kontakt na stavbyvedúcich

doprava(zavináč)silfersteel.sk -> Váš kontakt na prepravu

reklamacie(zavináč)silfersteel.sk -> Váš kontakt pre reklamácie a zistené nedostatky

vedenie(zavináč)silfersteel.sk -> Váš kontakt na vedenie spoločnosti

info(zavináč)silfersteel.sk -> Váš kontakt pre iné, všeobecné alebo nezaraditeľné info podľa horeuvedených adries